Szczegółowa lista UNESCO w POLSCE (2014 rok)

W Polsce obecnie na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO mamy wpisanych 14 obiektów, jednak są to wspólne nazwy, w których znajdują się nie tylko pojedyncze miejsca.
(przyp. :
1. Stare Miasto w Krakowie
2. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni
3. Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)
4. Puszcza Białowieska
5. Stare Miasto w Warszawie
6. Stare Miasto w Zamościu
7. Średniowieczny zespół miejski Torunia
8. Zamek krzyżacki w Malborku
9. Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy
10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
11. Drewniane kościoły południowej Małopolski
12. Park Mużakowski
13. Hala Stulecia we Wrocławiu
14. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat)

Natomiast poniższa lista przedstawia wszystko wyszczególnione (stan na 2014 r.):

1. Kraków – Wawel
2. Kraków – stare miasto
3. Kraków – Kazimierz
4. Kraków - Stradom
5. Wieliczka – Kopalnia Soli
6. Wieliczka – Zamek Żupny
7. Bochnia – Kopalnia Soli
8. Oświęcim - Auschwitz
9. Brzezinka - Birkenau
10. Białowieża – Białowieski Park Narodowy
11. Warszawa – stare miasto
12. Zamość – stare miasto
13. Toruń – stare miasto
14. Malbork - Zamek
15. Kalwaria Zebrzydowska
16. Łęknica - Park Mużakowski
17. Wrocław – Hala Stulecia

Drewniane Kościoły:

   18. Jawor
   19. Świdnica

 Małopolska i Podkarpacie:

  20. Binarowa
  21. Blizne
  22. Dębno Podhalańskie
  23. Haczów
  24. Lipnica Murowana
  25. Sękowa

Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce:

26. Radruż - cerkiew św. Paraskiewy
27. Chotyniec - cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
28. Smolnik - cerkiew św. Michała Archanioła
29. Turzańsk - cerkiew św. Michała Archanioła
30. Powroźnik - cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła
31. Owczary - cerkiew Opieki Bogurodzicy
32. Kwiatoń - cerkiew św. Paraskiewy
33. Brunary Wyżne (część wsi Brunary) - św. Michała Archanioła